ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV UYGULAMA ESASLARI

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

SINAV UYGULAMA ESASLARI


ÖĞRENCİ

 1. Sınav başlamadan 10 dakika önce, belirlenen sınav salonunda hazır bulunur.
 2. Sınavlarda kimlik kartı veya öğrenci belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanında bulundurmak ve sınav süresince sıra üzerinde, gözetmenin kolayca görebileceği şekilde bulundurmak zorundadır.
 3. Sınav kâğıtlarına adını, soyadını ve numarasını sınavın başlangıcında yazmak ve sınav kâğıtlarını imzalamak zorundadır. Sınav kâğıdına ismini yazmayan, sınav kâğıdı ve yoklama tutanağına imza atmayanın sınavı geçersiz sayılacaktır.
 4. Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkılamaz.
 5. Sınavı düzenleyen öğretim elemanının sınavlarda kitap ya da notların kullanılmasına izin verdiği durumlarda bu materyalleri sadece öğrencinin kendisi kullanabilir.
 6. Sınavın ilk 15 dakikası sınav salonundan çıkamaz.
 7. Sınav salonundan herhangi bir sebeple çıktığı takdirde salona yeniden alınamaz.
 8. Sınavın ilk 15 dakikası içinde sınav salonuna gelen öğrenci sınava alınabilir.
 9. Sınav salonuna sınavda kullanılmasına izin verilenler haricinde materyal getiremez.
 10. Sınav süresince her türlü iletişim ve veri depolama cihazının bulundurulması ve kullanılması KESİNLİKLE yasaktır.
 11. Sınav süresince konuşmak, çevreye bakmak, birbirinden her türlü malzeme istemek yasaktır. Gözetmenler bu tür hareketleri kopya çekmeye veya vermeye girişim olarak değerlendirir ve işlem yaparlar.
 12. Sınav süresince oturma düzenine uygun oturmalıdır. Sınav salonunda bulunan gözetmenler bu konuda öğrenciyi uyarabilirler. Uyarılar dikkate alınmadığında kopya işlemi yapılır.
 13. Sınava zorunlu olmadıkça su haricinde içecek ve yiyecek getiremezler.
 14. Oturdukları sıra, duvar vb. zeminler üzerindeki sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki ve etrafındaki dokümanlardan bizzat sorumludur.
 15. Sınavda görevlinin her türlü uyarılarına uymak zorunludur.
 16. Sınavını tamamlayan öğrenci sınav evrakını ve varsa eklerini gözetmene bizzat teslim eder.
 17. Sınavda kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopya girişiminde bulunulmasına izin verilemez. Ayrıca kopya çeken, çektiren veya teşebbüs eden öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre soruşturma açılır. 
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018