Elektrik-Elektronik Mühendisliği Eğitim Programı: Genel Eğitim, Matematik, Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri ve Mühendislik uygulamalarından oluşmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmek için zorunlu ve seçmeli dersler dâhil toplam asgari 164 kredilik teorik ve uygulamalı ders almaları ve aldıkları derslerden “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirlenen başarı notu ve ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Lisans düzeyindeki dersler bölüm öğrencilerinin tümü için ilk üç yıl ortaktır. Öğrenciler pratik bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla UYGULAMALI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ (UME)’yi 8. yarıyılda, devam zorunluluğu gerektiren dersi bulunmaması halinde, öğrenciler işyeri eğitimini en az 14 hafta olmak üzere bir yarıyıl boyunca Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim-Öğretim Akademik Takvimi içerisinde alırlar. Teorik derslerin bazıları laboratuar uygulamaları ile desteklenmektedir. Dört yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi diploması verilir.


Mezunlar; haberleşme ve telekomünikasyon, nanoteknoloji, mikrodalga, elektromekanik sanayii, yurtiçi fabrika ve işletmelerinin elektrik müteahhitlik, işletim ve danışmanlık hizmetleri, enerji üretim, iletim, dağıtım, tüketim sektörü, elektrik makinaları ve transformatör imalat sanayii, güç elektroniği ve sürücü sistemler, elektrik makinaları dinamiği, modellenmesi ve kontrolü, bina ve yol aydınlatmaları, fabrika ve bina otomasyonları, elektrikle ısıtma, proje ve uygulama mühendisliği, yüksek gerilim şalt cihazları üretimi, elektrik ve elektronik cihazların satış temsilciliği alanlarında çalışabildikleri gibi, kendi danışmanlık ve müteahhitlik bürolarını da kurabilirler.


Çalışma Ortamı; mezunların çalıştığı işe bağlı olarak çok geniş bir alanda değişim gösterir. Tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı işler daha çok ofis ve bilgisayar ortamında çalışırlar ve ayrıca gerektiğinde kısa süreli seyahat gerektiren işlerde görevlendirilebilirler. Araştırma ve geliştirmeye dayalı iş türlerinde laboratuar ortamında, üretim, yapı ve şantiye ile ilgili sektörlerde çalışan mühendisler kapalı, gürültülü ve tozlu ağır koşullar içeren   ortamlarda iş takibi ve kontrolü sırasında bulunabilirler


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Eğitim Programının Amaçları; Hızla gelişen dünyadaki teknolojik gelişme ve yenilikleri takip edebilen, uygulamalı ve pratik alanlarda çalışma ve araştırma yapabilecek, Elektrik Elektronik mühendisleri yetiştirmek.Öğrencilerimizin teknik ve sosyal iletişim edinimleri gözetilerek kavrama, yaratıcılık ve iletişim yetenekleri gelişmiş, araştırmacı, problemlere farklı açılardan yaklaşarak çözüm üretebilecek donanımda yetiştirilmesini sağlamak.Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincinde olan ve bunun gereğini yerine getirebilecek mezunlar yetiştirmek.Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerine, lisans eğitimleri sırasında uluslararası tecrübeler kazanma olanağı tanıyarak, uluslar arası rekabete girebilecek mezunlar yetiştirmek.Paydaşlardan gelen öneriler doğrultusunda programda ve uygulamalarda yapılan iyileştirmelerle, çağın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştirmek.


Son Güncelleme: 2023-10-22 18:43:11
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023