İç Kontrol

Genel Bilgiler

Yükseköğretim Kurulu başkanlığının 26.01.2010 tarih 1308 sayılı teklifleri, Bakanlar Kurulunun 01.02.2010 tarihli kararıyla kurulmuştur.

Fakültemizde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Makine Mühendisliği Bölümü lisans eğitimine başlamıştır. Bunun yanında Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ile İnşaat Mühendisliği Bölümünde  yüksek lisans eğitiminede başlanmıştır. Ayrıca AKTS ve Diploma eki ile ilgili çalışmaların alt yapısı tamamlanmış olup, öğrenci değişim programları ERASMUS, FARABİ, MEVLANA ile öğrenci değişimleri yapılmaktadır.      

1-Kontrol Ortamı Standartları

          İç Kontrol Komisyonu

          İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı

         -Hassas Görevler

         -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

         -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devir Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          -Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

         -Hizmet Envanteri

         -Hizmet Standartları  

         -İş Akış Şemaları   

KFS3- Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

         -2013 Faaliyet Raporu

         -2014 Faaliyet Raporu

         -2015 Faaliyet Raporu

         -2016 Faaliyet Raporu

         -2017 Faaliyet Raporu

         -2018 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak

5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İS2- İç Denetim

        -İç Kontrol Değerlendirme FormuSon Güncelleme: 2023-12-05 08:52:04
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024