Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü; 06.03.2018 tarihli ve 2018/02 nolu fakülte kurulu kararı ile kurulmuştur.  


Bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemlerinin yazılım ve donanım yapılarını irdeleyerek yeni teknolojilerin tasarlanması, geliştirilmesi ve güvenli olarak kullanılması konularında çalışmaların yapıldığı bir mühendislik dalıdır. Bilgisayar mühendisliği aynı zamanda matematik, fen ve çeşitli mühendislik uygulamalarıyla diğer disiplinler ile de güçlü bir etkileşim içerisinde olup analitik ve mantıksal çözümler üreten mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalındaki çalışma konuları arasında bilgisayar güvenliği, bilgisayar mimarisi, bilgisayar ağları, görüntü işleme, algoritma ve programlama, paralel ve dağıtık sistemler, bilimsel hesaplama, yapay zekâ, veri madenciliği ve makine öğrenmesi, biyoinformatik, kriptografi ve bilişim hukuku gibi konular da bulunmaktadır.

Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olanlar;
•        AR_GE Mühendisi
•        Yazılım Geliştirme Uzmanı
•        Ağ Yönetimi ve Tasarımı Uzmanı
•        Sistem Yönetimi ve Güvenliği Uzmanı
•        Bilgi Güvenliği Uzmanı
•        Veritabanı Yönetim Uzmanı
•        Sistem Analisti
•        Web Tasarım Uzmanı vb. birçok alanda çalışma imkanı bulmaktadırlar.

Bilgisayar Mühendisliği Programının Hedefleri:

•        Matematik, fen ve mühendislik uygulama becerileri kazandırmak,
•     Bilgi çağı ve Endüstri 4.0 gibi kavramların getirdiği yeniliklere göre kendini geliştirme ve kendi kendine öğrenme becerilerine sahip bireyler yetiştirmek,
•        Bilgi ve iletişim sistemleri uygulamaları için analiz, tasarım ve geliştirme becerisi kazandırmak,
•        Bilgisayar mühendisliğine ait güncel yöntem ve teknikleri kullanma becerisi kazandırmak,
•        Yazılım geliştirme süreç yöntemlerini bilen ve bu süreçleri yönetebilen mühendisler yetiştirmektir.

 

 


Son Güncelleme: 2020-02-12 18:30:55
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024