Misyon

İnşaat mühendisliği eğitim ve öğretimindebölgesel düzeyde sürekli ön sıralarda yer almak için çalışan, bilgi üretmeyi ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, bölgenin ihtiyaçlarına duyarlı mezunlar yetiştiren bir kurum olmaktır.

  

Vizyon

Temel mühendislik bilgileri, uygulama becerisi kazanmış ve yeniliklere açık, insani değerleri önde tutarak mesleğin etik değerlerini gözeten ve takım çalışmasına yatkın inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

 

Mühendislik, insanları örgütleme, yönetme, doğadaki malzeme ve gücü kontrol etme sanatıdır. İnşaat Mühendisliği de bu tanımdan yola çıkıldığında en temel mühendislik dallarından birisidir.

  

İnşaat Mühendisliği, inşaat projelerinin planlanması, proje yönetimi, yapımı ve denetimi ile ilgili materyal ve teknikler bilgisi toplayan bir mühendislik dalıdır. Böylece, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler; binaların, barajların, hava meydanlarının, köprülerin, yolların, liman ve su yapılarının, kanalizasyon sistemlerinin, su ulaşım sistemlerinin planlanması, inşaatı ve denetimi, tüneller, demiryolları, hafif raylı sistem ve metro sistemleri vb. gibi özel ve kamu şirketlerinde pek çok alanda istihdam edilmektedir.

İnşaat mühendisi doğadaki malzemeyi alır, belli bir forma sokar ve insanlığa faydalı bir şekilde kullanıma sunar. Sanıldığının aksine inşaat mühendisi sadece bina yapmaz. Ülkelerin imar ve inşasının her alanında görev alırlar. Bunlar demiryolu, otoyol, köprü, baraj, enerji santrali, fabrika, sanayi tesisi, arıtma tesisi, liman, havalimanı, iş merkezi, v.b. olarak yoğun işgücü ve makine kullanır. 

  

İnşaat Mühendisliği Eğitim Programı: Genel Eğitim, Matematik, Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri ve Mühendislik uygulamalarından oluşmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmek için zorunlu ve seçmeli dersler dâhil toplam 240 AKTS'lik teorik ve uygulamalı ders almaları ve aldıkları derslerden “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirlenen başarı notu ve ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Bir akademik yıl, kayıt ve sınavları içeren 17 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Eğitim dili Türkçe'dir. 

Son Güncelleme: 2023-07-05 12:12:46
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023