Mimarlık; İnsanların yaşadıkları fiziksel ve çevresel mekânların, kullanıcı gereksinimlerinin karşılanması amacıyla dış etkenleri de göz önünde bulundurarak mevzuat, ekonomi, teknoloji, estetik, gibi unsurlarla bir bütün olarak tasarlanması, inşa edilmesi sanatı ve bilimidir.

Mimarlık, değişimi ve gelişmişliği kavrayabilmiş toplumların görünen yüzüdür. Şehrin büyümesinde, yönlendirilmesinde, kaliteli yaşam alanları yaratılmasında, kültürel kimliğin ve kent kimliğinin sürekliliğinde önemli rolü vardır.

 

Bölümün Amacı

Mimarlık Bölümü, toplumsal ve kültürel duyarlılığa sahip, etik ve estetik değerleri bilen, geçmişin birikim ve deneyimleri ile gelecekte yaşanacak kaliteli yaşam çevrelerini oluşturmaya çalışan, teknolojik ve mesleki bilgi altyapısı olan, temel sanat ve tasarım becerileriyle donatılmış problem çözme yetisine sahip, yenilikçi ‘Mimar’lar yetiştirir. Bölüm müfredatına göre her dönem; bir tasarım projesi ile birlikte Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Koruma, Kentsel Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yapı Bilgisi ve seçmeli dersler olmak üzere teorik ve uygulamalı diğer derslerden oluşmaktadır.

 

Mezunların İstihdam İmkanları

Mimarlık her zaman aranılan bir meslek olmuştur.

Bölüm mezunları;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda, Belediyelerin İmar bölümlerinde, İller Bankası, Ulaştırma Bakanlığı, Üniversiteler gibi kamu kurumlarında Yönetici, tasarımcı, kontrolör, uygulamacı, eğitimci ve araştırmacı olarak görev yapabilirler. Kendi işyerlerini açarak serbest çalışabilirler.Özel sektörde bulunan Yapı Denetim firmaları, Danışmanlık ofisleri, Mimari proje ofisleri, bankalar gibi kurumlarda mimar, yönetici, kontrolör olarak çalışabilirler.

Son Güncelleme: 2023-05-04 10:22:11
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023