Kilis ve çevresinin bölgesel anlamda artan şehirleşme çabaları, bölgemiz sanayisindeki hızlı yapılaşma ve geniş kapsamda çalışma olanaklarına sahip olması düşünülerek temel mühendisliklerden İnşaat Mühendisliği Bölümü’ nün de kurulmasını gerçekleştirmiştir. Yapımla ilgili her türlü konu; bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman vs. hizmet ve sanayi yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularıyla ilgili eğitim ve araştırma İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün çalışma alanlarına girmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları her türlü yapı imalatını, tam, doğru, güncel, zamanında ve ekonomik olarak karşılayacak yeterlilikte mühendislerin ve bilim insanlarının yetiştirilmesi sağlanacaktır. Mühendislik-Mimarlık fakültesi bünyesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü açılmasına ilişkin teklif Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmuş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 26.01.2010 ve 1308 sayılı Yazısıyla Mühendislik-Mimarlık fakültesi bünyesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü açılmıştır. Kilis ve çevresinin bölgesel anlamda artan şehirleşme çabaları, bölgemiz sanayisindeki hızlı yapılaşma ve geniş Laboratuvarlar kapsamda çalışma olanaklarına sahip olması düşünülerek temel mühendisliklerden İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün de kurulmasını gerçekleştirmiştir.

Son Güncelleme: 2011-08-09 15:43:10
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017